Arvot

Arvot

 • 100

  Kriittisyys

  Kriittisyys on tärkeä elämää rikastava kansalaistaito, jonka kehittämistä haluamme voimakkaasti tukea. Valitettavasti kriittisyys samaistetaan usein virheellisesti kielteiseen asennoitumiseen. Kriittisyyden ensimmäinen tärkeä askel on perusteluiden vaatiminen.

 • 100

  Avoimuus

  Haluamme käsitellä monipuolisesti kaikenlaisia aiheita ja tehdä yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Olemme puoluepoliittisesti sitoutumattomia.

 • 100

  Kestävä kehitys

  Ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys ovat toimintamme perusperiaatteita, joiden tiedostamista haluamme myös edistää.

 • 100

  Itsenäinen ajattelu

  Yleinen Itsestäänselvyyksistä ja välttämättömyyksistä puhuminen on usein perusteetonta. On tärkeää päästä uudesta tilanteesta aiheutuvan pienen ärsytyksen yli ja alkaa itsenäisen ajattelun keinoin tarkastella maailmaa ilman valmiita vastauksia. Se kannattaa varmasti.

 • MIKSI SFÄÄRI?

  Perustimme Sfääri ry:n edistämään filosofiaa, asioiden pohtimisen ja ajattelun kulttuuria. Mielestämme nämä ovat työkaluja joiden hankkiminen ja käyttäminen on nykyisessä maailmassa äärimmäisen tärkeää, mutta jotka valitettavasti laiminlyödään kovin usein.

  Ajattelu, kriittisyys ja asioiden pohdinta ovat työkaluja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Sfäärin jäsenistön laaja monialainen osaaminen takaa vankan ja monipuolisen katsantokannan asioihin.

  Tärkeää on myös yhdessä tekeminen, näkökulmien moninaisuuden arvostaminen ja ymmärryksen rakentaminen osapuolten välille.

  Tule mukaan!
  lue lisää jäsenistämme