Nuorten filosofiatapahtuma Ajattelen -koska voin 23.10.2021

Korona-pandemia ja siihen liittyvä ihmiskontaktien vähäisyys on tuonut meidät uudella tavalla tietoiseksi peloistamme. Moni huomaa pelkäävänsä yksinäisyyttä. Virtuaalisessa verkkoympäristössä tapahtuvat kaverikontaktit auttavat, mutta entä jos kaikki ihmissuhteet olisivat vain teknologisesti välittyneitä? Pandemian aikana luonto on ihmisen toiminnan tauotessa  näyttänyt pilkahduksia nopeasta toipumisesta. Ehkä toivo luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja tulevien sukupolvien kunnollisista elinmahdollisuuksista ei ole lopullisesti […]