Molemmin puolin -filosofiatapahtuma 18.11.2023

Molemmin puolin -filosofiatapahtuma tulee taas – tällä kertaa teemanaan Muutos. Minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia muutos tuovat mukanaan, ja miten filosofialla on mahdollisuus tarjota näihin työkaluja sekä lohtua?

Tilanne on vakava – ekokatastrofi, syrjintä, sota ja näiden tuottama länsimaisen elämäntavan lähestyvä loppu kertovat, että filosofiaa tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Sfääri ry:n jo perinteeksi muodostuneessa tapahtumassa ovat alustamassa Kansainvälisenä Filosofian päivänä 18.11 Turun yliopiston filosofian oppiaineen kirkkaimmat tähdet Aurajoen molemmin puolin lämpimässä hengessä asioiden vakavuudesta huolimatta.

Ohjelmatiedot

Osa esityksistä striimataan suorana verkkoon osoitteessa https://youtube.com/live/Pf8QoxKxJHY?feature=share Tieto esityksistä ja striimausajoista löytyy tämän verkkopalvelun etusivulta sekä Youtube-tapahtuman kuvauksesta.

Eerik Lagerspetz on käytännöllisen filosofian professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut erityisesti politiikan filosofiaa ja yhteiskuntafilosofiaa sekä näiden opinalojen historiaa.

Paikka: Jo-Jo Teatteri (Manilla, Itäinen Rantakatu 64B)
Aika: 14.00 -14.45 
Aihe: Muutoksen muutos
Kuvaus: Esityksessä pohditaan sitä, miten ajattelijat ovat eri aikoina ymmärtäneet yhteiskunnallisen muutoksen luonteen. Siinä mietitään myös sitä, onko muutosten tahti kiihtynyt, ja jos on, miksi. Jokaisena aikakautena on vallitsevaa aikakautta pidetty erityisenä ja menneisyydestä poikkeavana. Onko 2000-luvun alku oikeasti erilainen kuin muut ajat?

Eerik Lagerspetz
Laura Puumala

Laura Puumala on filosofian väitöskirjatutkija Turun yliopistosta, jonka tutkimus keskittyy moraalisten vaatimusten erityispiirteisiin niin kutsutuissa moraalitragedioissa. Väitöksen jälkeen hän siirtyy ympäristösotia käsittelevään monitieteiseen, tieteitä ja taiteita yhdistävään, tutkimushankkeeseen tutkimaan ympäristösotien moraalista oikeutusta oikeutetun sodan viitekehyksessä.

Paikka: Wine Bar Veistämö (Linnankatu 63)
Aika: 15.00-16.00 
Aihe: Ilmastonmuutos ja sota: ympäristösotien luonne ja etiikka
Kuvaus: Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuudessa yhä konkreettisemmin sekä inhimillistä- että ympäristöturvallisuutta. Ihmisen harjoittamaa luonnontuhontaa voidaan joidenkin näkemysten mukaan pitää rauhan vastaisena rikoksena ja ihmislähtöisen ilmastonmuutoksen kerrannaisvaikutukset, kuten kuivuus ja merenpinnan nousu saattavat johtaa uusiin ja kärjistää jo olemassa olevia konflikteja väkivaltaisiin ilmenemismuotoihin. Samaan aikaan asevoimat ja aseteollisuus ovat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna merkittävän hiilidioksidi-intensiivistä ja ympäristölle haitallista toimintaa. Tässä esitelmässä pohditaan niin kutsuttujen ympäristösotien erityispiirteitä, eettisiä näkökulmia ympäristön ja konfliktien yhteenkietoutuneisiin suhteisiin.

Veli Virmajoen esiintyminen on valitettavasti peruuntunut ja hänen tilallaan nähdään Tuomas Tiainen.

Tuomas Tiainen kertoo itsestään seuraavaa: ”Kiinnostusalueitani ovat moraalipsykologia ja eettinen toimijuus. Filosofian historiassa osaamisalueitani ovat erityisesti David Humen sympatian ja moraalisten tunteiden teoria. Väitöskirjaani teen eettisen toimijuuden luonteesta ja mahdollisuuksista immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa. Filosofian popularisointia edistän mm. organisoimalla filosofian keskustelukerhoa Totuutta ja tolkkua yhdessä Turun kaupungin pääkirjaston kanssa sekä toimimalla Sfääri ry:n puheenjohtajana.”

Paikka: Wine Bar Veistämö (Linnankatu 63) 
Aika: 16.00-17.00
Aihe: Immersiivinen virtuaalitodellisuus ja ihmisyys muutoksessa
Kuvaus: Esityksessäni tutustumme immersiiviseen virtuaalitodellisuuteen kokeellisen tutkimuksen ja filosofian näkökulmista. Haluan tuoda tarkasteluun kysymyksen siitä, sisältääkö immersiivinen virtuaalitodellisuus sellaisia digitaalisen teknologian mahdollistamia elementtejä, jotka voisivat merkittävällä tavalla haastaa ymmärrystämme ihmisyydestä ja joissakin tapauksissa jopa ylittää sen.

Tuomas Tiainen
Liisa Vähäkylä ja Paula Kangasniemi

Paula Kangasniemi ja Liisa Vähäkylä ovat taidekasvattajia, molempien alma mater on Jyväskylän yliopisto pääaineena taidekasvatus. Molemmat ovat opiskelleet ja harrastaneet myös filosofiaa sekä toimineet sekä taiteilijoina että tapahtumien järjestäjinä. Paula on viime aikoina ohjannut hiljaisuuden joogaa ja retriittejä.

Paikka: Makasiinien näyttelytila (Amiraalistonkatu 8)
Aika: 17.15-18.00
Aihe: Muutokset ovat kohtuuttomia, muutos on väistämätöntä
Kuvaus: Pohdimme miten erilaiset meditaatiomenetelmät tai hiljentyminen ovat auttaneet meitä myös kohtuuttomien muutosten hyväksymisessä sekä keskittymisessä taiteen kokemiseen ja tekemiseen.

*Ruokatauko* 18.00-19.00

Jani Sinokki

Paikka: Makasiini/Maalaamo (Amiraalistonkatu 8) 
Aika: 19.00-20.00
Aihe: Muuttuuko suuttumus vihaksi?
Kuvaus: Erityisesti sosiaalinen media tuntuu muuttaneen ihmisten kykyä sietää erimielisyyttä heikompaan suuntaan: “väärät” mielipiteet herättävät herkästi suuttumusta, joka puolestaan vahvistaa viholliskuvia ja vastakkainasetteluja. Mutta mitä eroa on yhtäältä suuttumuksella, närkästyksellä ja kiukulla, toisaalta vihalla? Negatiivisilla tunteilla, kuten suuttumuksella, on tärkeä rooli ihmiselämässä, mutta voidaanko samaa sanoa vihasta? Viha näyttää usein johtavan haluun alentaa, nöyryyttää tai tuhota vihan kohde. Voiko myös arkinen suuttumus tai kiukku olla tunne, jolla on luontainen taipumus muuttua vihaksi? 

Jani Sinokki
Hemmo Laiho

Hemmo Laiho toimii filosofian yliopistonlehtorina Turun yliopistossa.

Paikka: Makasiini/Maalaamo (Amiraalistonkatu 8)
Aika:
20.00-21.00
Aihe: Metafysiikkatuokio muutoksen paradokseista
Kuvaus: Pohdimme kolmea muutokseen liittyvää filosofista ongelmaa: 1) ns. Theseuksen laivaa, 2) persoonan samuutta ajan yli ja 3) Parmenideen käsitystä muutoksen mahdottomuudesta. Ongelmien esittelyn jälkeen siirrytään keskustelemaan niistä pareittain tai pienryhmissä. Kootaan lopuksi ajatukset yhteen ja katsotaan löydämmekö näillä ongelmille ratkaisua.

21.30 livemusiikkia

MOLEMMIN PUOLIN -filosofiatapahtuma lauantaina 19.11.2022 TEEMANA RAJOILLA<< >>Kirjallisuus- ja elokuvakatsauksia sekä arvioita

About the author : admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.